Wednesday, April 23, 2014

NY SOGNEPREST I LUND

Kategorier: Forside | Forfatter: Torunn Haugen Jerstad | Opprettet: 6/27/2013 | Visninger: 598

 I halvannet år har Helge Smemo og Hans Jørgen Wennesland byttet jobb. Helge  har fungert som sogneprest her, og Hans Jørgen har vært studentprest på UiA. De har søkt om at dette skal bli permanent, og bispedømmerådet har nå sagt ja til denne søknaden.

Menigheten vil ta avskjed med Hans Jørgen Wennesland på gudstjenesten 8. september, og Helge Smemo vil bli innsatt og ønsket velkommen 10. november.

Velg "les mer" og bli litt bedre kjent med Helge Smemo.

 Helge Smemos bakgrunn som prest består av 5 år som feltprest i indre Troms og 1/2 år i Kosovo. Fengselsprest i 1 år, studentprest i 10 år, og til sammen to år i vikariater som menighetsprest. Han arbeider fortsatt noen dager i året for heimevernet. I tillegg har han en beredskapsfunksjon i forbindelse med med kriser og katastrofer i samarbeid med politiet og bispedømmet.

Han har bodd i Kristiansand i 10 år. Kona, Aud Sunde Smemo, er sogneprest i domkirken, og de bor i hennes prestebolig på Eg.

Han føler seg priviligert som skal få jobbe fast i Lund menighet med gode lokaler, stor stab, vennlige mennesker og omfattende arbeid for mennesker i alle aldre.

Menighetsrådet har nettopp vedtatt ny handlingplan og ny visjon (se annen artikkel), med kjernebegrepene tilhørighet, tro og tjeneste. Dette er Helge spesielt glad for, for som sogneprest i Lund ønsker han å jobbe for at mennesker i alle livssituasjoner skal kunne kjenne seg hjemme i menigheten vår. At mennesker kan oppleve menigheten som et sted der de kan finne fram til, og finne vekst for sin tro, og at mennesker kan by på seg selv og engasjere seg i menigheten.

På fritida er han aktiv fotballpappa for tre gutter, synger i kor, og er glad i å være på hytta i Bygland når han har fri.

Vi ønsker både Hans Jørgen og Helge lykke til i sine nye oppgaver som de nå allerede har hatt i halvannet år og funnet ut at de trives med. Vi ønsker Helge hjertelig velkommen, og ser fram til å fortsette det gode samarbeidet.

 

Print Bookmark and Share

Return to previous page
Privacy Statement  |  Terms Of Use
Lund menighet, Kristiansand © 2014