Utgivelser av menighetsbladet

Neste nummer kommer onsdag 28. februar 2018. Det sendes sms når bladet er kommet. Kontoret er åpent til kl. 20.00 den dagen. Ellers kan det hentes tirsdag - fredag på dagtid. Ta kontakt om dere trenger annen henting.

Menighetsblad 1/2017
Les mer...
Menighetsbladet 2/2017
Les mer...
Menighetsbladet 3/2017
Les mer...