Konfirmant

Konfirmasjon er Guds ja til oss. Tidligere la kirken vekt på at konfirmanten skulle bekrefte sitt ja til Gud under konfirmasjonen. Nå legger vi vekt på at det er Gud som bekrefter sitt ja til oss mennesker. Guds ja er alltid sterkere enn vårt.

 Du som går i 8. klasse har mange tilbud og valgmuligheter. Det er du, som sammen med dine foreldre/foresatte, må vurdere og velge hva du vil bli påvirket av og hva du vil bruke tiden din til. Vi i Lund menighet ønsker å invitere deg til å være konfirmant.

Viktig informasjon


LUND MENIGHET

Konfirmasjon i 2019 blir lørdag 11.5. Siden vil snart blir oppdatert.


Konfirmasjonen i 2018 blir lørdag 12.5. kl. 12.00. Hvis mange nok ønsker konfirmasjon på søndag 13.5., får vi til det også.

Velkommen som konfirmant i Lund kirke!

HVEM INVITERES TIL KONFIRMASJONSUNDERVISNING?

Alle som er født i 2003 som bor innenfor Lund menighet inviteres til å følge konfirmasjonsundervisning her. Det er også mulig å konfirmere seg i Lund, selv om man bor et annet sted.

 

Konfirmasjonsundervisningen er en del av Den norske kirkes dåps- og trosopplæring. Det er helt naturlig at du som er døpt bruker et år til å bli kjent med kirken og dens budskap.

 

Dersom du ikke er døpt, er du likevel hjertelig velkommen til å delta på konfirmasjonsundervisningen! Selve konfirmasjonshandlingen forutsetter imidlertid at man er døpt, så for de som ønsker det vil vi holde en enkel dåpsseremoni rundt påsketider.

 

HVA GJØR VI I KONFIRMASJONSUNDERVISNINGEN?

Konfirmanttiden er en tid hvor du får mulighet til å lære mer om den kristne tro, kirken og livet som kristen. Vi skal i fellesskap undre oss over livets store spørsmål. Det skal være lov å tro, og det skal være lov å tvile. Forhåpentligvis kan vi sammen finne fram til gode og trygge svar på viktige spørsmål, men noen av spørsmålene vil kanskje være ubesvart, også når konfirmanttiden er over.

 

Fra høsten av vil det være mulig å velge mellom tre forskjellige konfirmanttilbud i Lund menighet. Undervisningen skjer i tilknytning til det opplegget konfirmantene velger, men noe er også felles for alle. De ulike tilbudene er:

 

Ten Sing-konfirmant

Ten Sing-gruppen vår er stedet for deg som liker sang, musikk og sosiale treff. Ten Sing er mer enn korsang, men konfirmantene synger i koret mesteparten av tiden. Det er ikke noe krav til at man må være flink til å synge, men det er en fordel at du liker det. Ten Sing møtes i kirka hver onsdag fra kl. 18.14- 20.17. Noen ganger drar Ten Sing på tur, innimellom er de med på gudstjenester. Konfirmantene får disse godkjent som gudstjenester de må gå på.

En gang i måneden har Ten Sing-konfirmantene undervisning sammen med de andre konfirmantene onsdag rett etter skolen kl. 13.15-14.15.

 

KRIK-konfirmant

KRIK står for Kristen Idrettskontakt og er stedet for deg som liker å være i fysisk aktivitet. En trenger ikke å være aktiv idrettsutøver for å være KRIK-konfirmant, men det er en fordel at du liker å være i aktivitet. Det er KRIK hver lørdag, bortsett fra i skolens ferier. KRIK-konfirmantene møter to valgfrie lørdager i måneden. Programmet varer fra kl. 19.30- 21.30. Etterpå er det sosialt fellesskap. KRIK-konfirmantene må være tilstede til opplegget er ferdig, men vi håper at dere også vil være der utover kvelden. En gang i måneden møter KRIK-konfirmantene sammen med de andre konfirmantene onsdag rett etter skolen kl. 13.15-14.15.

 

Onsdagskonfirmant

Onsdagskonfirmantene møter hver onsdag fra kl. 13.15- 14.15. Opplegget består av både tradisjonell undervisning, og undervisning med mye aktiv deltakelse. Noen ganger vil vi dra på besøk til institusjoner, andre ganger får vi besøk av spennende personer.

 

GUDSTJENESTER

I løpet av konfirmanttiden skal alle konfirmantene delta på 8 gudstjenester. To av disse er fastsatte og obligatoriske:

 

 • Presentasjonsgudstjeneste 10. september
 • Konfirmasjonsgudstjeneste 12. mai (Dersom mange nok ønsker søndag 13. mai får vi til det også).

   

  Når det gjelder de 6 andre gudstjenestene, står dere fritt til å velge hvilke søndager dere vil gå på gudstjeneste, men noen ganger vil dere bli spurt om å delta med ulike oppgaver i gudstjenestene. Dere må ha gått på alle 6 innen 1. april. Det er gudstjeneste i Lund kirke omtrent hver eneste søndag kl. 11.00.

   

  BETALING

  Det koster 500 kr å være konfirmant i Lund kirke. Dette dekker utgiftene knyttet til konfirmasjonsundervisningen. I tillegg kommer utgifter til turer og konfirmantbilde dersom man ønsker å ha det. Økonomi skal ikke være et hinder for å delta i konfirmantundervisningen. Gi beskjed dersom økonomien er et problem så finner vi en løsning.

   

  FORELDREMØTE OG OPPSTART

  Onsdag 23. august kl. 13.15 møter alle konfirmantene til en oppstartsamling med informasjon om konfirmantåret. Kl. 19.00 samme dag inviterer vi konfirmantforeldre til et foreldremøte.  Oppstart av de ulike konfirmanttilbudene blir uken etter, uke 35.    

   

  Påmelding

  Påmelding til konfirmantopplegget i Lund kirke gjøres på denne siden.

  Påmeldingsfristen er satt til 1. juli.

   

  Kontaktinformasjon

  Monika Olsen Holt (prest)

  Telefon 38196874

  Epost: monika.olsen.holt@kristiansand.kommune.no

Konfirmantregistrering

Alle grupper er fulle. Påmeldingen er stengt.