Samtale mellom Monika og Bjarne


Siden vi ikke har andre arrangementer, vil vi søndag morgen 10.1. sende en video på Facebooksideb vår: www.facebook.com/Lundmenighet.

Bjarne Sveinall, Monika Olsen Holt og Ben Tore Beisland er med. 

Den kan sees fra kl. 09.00 og når som helst senere. 

 

 

Siden vi ikke har andre arrangementer, vil vi søndag morgen 10.1. sende en video på Facebooksiden vår. Den kan sees fra kl. 09.00 og når som helst senere. 

Bjarne Sveinall skal være vikarprest hos oss. Bli bedre kjent med ham, og hør ham og Monika Olsen Holt samtale om søndagens tekst. Markus 1.3-11.

Ben Tore Beisland vil framføre salme nr. 436, Jesus Krist, forklar meg hva du mente. 

Tilbake