Sogneprest Helge Smemo


Sogneprest Helge Smemo er i permisjon ut året. Han har nå sagt opp sin stilling, og sognepreststillingen lyses ut. Vi vil takke og ta avskjed med ham på en gudstjeneste i løpet av høsten, og kommer tilbake til datoen. Vi ønsker ham alt godt i sin nye stilling i forsvaret.

 

Tilbake