Utleie av lokaler


Du kan leie lokaler i Lund kirke. 

I "den gamle delen" har vi stort kjøkken, peisestue, menighetssal (gamle) og gymsal. Her er fint service, og stort sett det du trenger bortsett fra duker. Lokalene må forlates i den stand de var da dere kom. 

Alt kan leies for 3.000 kr.

Bare peisestue og kjøkken koster 2.000. 

Man kan dekke til ca. 30 i peisestua og opp mot 120 i gamle menighetssal. 

Nye menighetssal (vegg i vegg med kirkerommet) leies ut for 2.500 kr. Her kan dekkes til opp mot 100 personer.  

Det er ikke tillatt å drikke alkohol i lokalene. 

Kontakt kirkens servicetorg på tlf. 38 19 68 00, eller på e-post til daglig leder, Marie Holte

 

Tilbake