Gjenåpning


Nå kan vi ha arrangementer i kirken med 100 personer på tilviste plasser. Uten tilviste plasser er det bare lov med 10 personer. Det kan være 50 barn på arrangementer for barn. Vi starter derfor med gudstjeneste, Babysang, dansegrupper, Kirkespirene, Barnegospel og Fredags. Følg med på kalenderen. Det sendes også informasjon til de enkelte virkegreinen. 

Les mer

 

Gjenåpning


Nå kan vi ha arrangementer i kirken med 100 personer på tilviste plasser. Uten tilviste plasser er det bare lov med 10 personer. Det kan være 50 barn på arrangementer for barn. Vi starter derfor med gudstjeneste, Babysang, dansegrupper, Kirkespirene, Barnegospel og Fredags. Følg med på kalenderen. Det sendes også informasjon til de enkelte virkegreinen. 

Les mer

 

Stilling ledig som diakon


Det er ledig 100% stilling som diakon i Lund menighet fra høsten 2021. Ungdomsdiakoni vil bli en del av stillingen. 

Les mer

 

Stilling ledig som diakon


Det er ledig 100% stilling som diakon i Lund menighet fra høsten 2021. Ungdomsdiakoni vil bli en del av stillingen. 

Les mer

 

Kirkens SOS


Trenger du noen å snakke med? Eller ønsker du å være en å snakke med? Kirkens SOS er der alltid, og kan ringes til på tlf. 22400040. De trenger også nye frivillige. kirkens-sos.no  Les Eva Dønnestads fortelling om å være frivillig i Kirkens SOS.

Les mer

 

Kirkens SOS


Trenger du noen å snakke med? Eller ønsker du å være en å snakke med? Kirkens SOS er der alltid, og kan ringes til på tlf. 22400040. De trenger også nye frivillige. kirkens-sos.no  Les Eva Dønnestads fortelling om å være frivillig i Kirkens SOS.

Les mer

 
 

Søndagsprat i Lund

Vi har hatt en rekke med Søndagsprat i Lund kirke, der ulik personer samtaler med konstituert sogneprest Monika Olsen Holt. Ben Tore Beisla...

Les mer

 

Rapport fra Ecuador

Her kommer en rapport fra arbeidet vi støtter i Guayaquil i Ecuador. I tillegg til at vi har hatt det som misjonsprosjekt, samlet vi inn ek...

Les mer

 

Bli med på fast givertjeneste?

Bli med på fast givertjeneste?

Les mer

 

Konfirmasjon

Konfirmasjon i 2021 blir lørdag 11. september. 

Les mer

 
Se flere saker