Helgen i Lund kirke


Fredag kl. 17.00: Minifredags. Søndag kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste med Monika Olsen Holt og Johan Varen Ugland. Velkommen!

Les mer
 

Helgen i Lund kirke


Fredag kl. 17.00: Minifredags. Søndag kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste med Monika Olsen Holt og Johan Varen Ugland. Velkommen!

Les mer

Nye e-postadresser


Lund menighet: lund.kristiansand@kirken.no Ny daglig leder: Marie Holte: MH365@kirken.no Monika Olsen Holt: MH587@kirken.no Andreas Mollestad Nilsen: AN549@kirken.no Petter Tanggaard Lomeland: PL837@kirken.no Ben Tore Beisland: BB...

Les mer
 

Nye e-postadresser


Lund menighet: lund.kristiansand@kirken.no Ny daglig leder: Marie Holte: MH365@kirken.no Monika Olsen Holt: MH587@kirken.no Andreas Mollestad Nilsen: AN549@kirken.no Petter Tanggaard Lomeland: PL837@kirken.no Ben Tore Beisland: BB...

Les mer

Sammen som kirke for hele verden


Lund menighet er med på aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" for tredje gang.  Aksjonen er en solidaritetsaksjon for å bidra til å bevisstgjøre menighetene på si globale tilhørighet og forpliktelse.  Aksjonen går fra Kristi himmelfartsdag til St. H...

Les mer
 

Sammen som kirke for hele verden


Lund menighet er med på aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" for tredje gang.  Aksjonen er en solidaritetsaksjon for å bidra til å bevisstgjøre menighetene på si globale tilhørighet og forpliktelse.  Aksjonen går fra Kristi himmelfartsdag til St. H...

Les mer

Nytt misjonsprosjekt i Brasil

Misjonsalliansens kirkenettverk i Brasil læres opp til diakonalt tankesett, og går inn i menneskers liv i nærmiljøet med praktisk, sjelelig...

Les mer

Liste til menighetsrådsvalg

Valgstyret godkjente følgende liste fra nominasjonskomiteen til menighetsrådsvalget 2023: 1)      Erik Lunde 2)      Astrid Bjora...

Les mer

Årsmøte Lund menighet

Det ble holdt årsmøte i Lund menighet 19. mars. Årsmelding, budsjett og regnskap kan leses ved å velge Les mer.

Les mer

Skattefradrag på Vipps

Nå er det igjen mulig å få skattefradrag på gaver gitt med Vipps, f.eks. offer på gudstjeneste. Når du går inn på en av kategoriene for gav...

Les mer
 
Se flere saker