Sammen som kirke i hele verden


Lund menighet er med på aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" for andre gang.  Aksjonen er en solidaritetsaksjon med søsterkirker og partnere som er rammet hardt av korona-pandemien.

Les mer

 

Sammen som kirke i hele verden


Lund menighet er med på aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" for andre gang.  Aksjonen er en solidaritetsaksjon med søsterkirker og partnere som er rammet hardt av korona-pandemien.

Les mer

 

Helgen i Lund kirke


Kristihimmelfartsdag kl. 11.00: Gudstjeneste v/Bjarne Sveinall og Ben Tore Beisland. Offer til MF vitenskapelige høgskole. Søndag 16. mai kl. 11.00: Gudstjeneste v/Bjarne Sveinall og Johan Varen Ugland. Offer til barnearbeidet. Velg "Les mer" for praktisk informasjon. 

Les mer

 

Helgen i Lund kirke


Kristihimmelfartsdag kl. 11.00: Gudstjeneste v/Bjarne Sveinall og Ben Tore Beisland. Offer til MF vitenskapelige høgskole. Søndag 16. mai kl. 11.00: Gudstjeneste v/Bjarne Sveinall og Johan Varen Ugland. Offer til barnearbeidet. Velg "Les mer" for praktisk informasjon. 

Les mer

 

Menighetsmøte om justering av liturgien 9. mars


10 år etter den store gudstjenestereformen skal ordningen justeres. Tanken er at gudstjenestene skal være mer gjenkjennelig uansett hvor vi bor. Menighetsrådets forslag, som kan leses her, skal høres av menighetsmøtet, som blir sammen med årsmøtet 9.5. kl. 12.00.

Les mer

 

Menighetsmøte om justering av liturgien 9. mars


10 år etter den store gudstjenestereformen skal ordningen justeres. Tanken er at gudstjenestene skal være mer gjenkjennelig uansett hvor vi bor. Menighetsrådets forslag, som kan leses her, skal høres av menighetsmøtet, som blir sammen med årsmøtet 9.5. kl. 12.00.

Les mer

 
 

Årsmøte/menighetsmøte

Det holdes årsmøte/menighetsmøte søndag 9.5. etter gudstjenesten. Saker: Revisjon av liturgi for hovedgudstjenesten og familiegudstjen...

Les mer

 

Rapport fra Ecuador

Her kommer en rapport fra arbeidet vi støtter i Guayaquil i Ecuador. Menigheten støtter arbeidet i Ecuador. Misjonsalliansen har vært i Gua...

Les mer

 

Gjenåpning

Nå kan vi ha arrangementer i kirken med 100 personer på tilviste plasser. Uten tilviste plasser er det bare lov med 10 personer. Det kan væ...

Les mer

 

Stilling ledig som diakon

Det er ledig 100% stilling som diakon i Lund menighet fra høsten 2021. Ungdomsdiakoni vil bli en del av stillingen. 

Les mer

 
Se flere saker