Ledig stilling som ungdomsarbeider


Vil du bli ungdomsarbeider i Lund i 30% midlertidig stilling fra 15.8. - 30.6.2021?  

Les mer

 

Ledig stilling som ungdomsarbeider


Vil du bli ungdomsarbeider i Lund i 30% midlertidig stilling fra 15.8. - 30.6.2021?  

Les mer

 

HELGEN I LUND KIRKE


Fredag kl. 17.30: Fredags. Søndag kl. 11.00, og om behov også kl. 12.30: Gudstjeneste v/ Monika Olsen Holt og Ben Tore Beisland. Siden det maksimalt er lov med 50 deltakere pr. gudstjeneste, har vi påmelding til tlf. 90165627 (gjerne sms, og gjerne innen lørdag kl. 18.00). I offeret støtter vi opp om aksjonen: Sammen som kirke i hele verden, og pengene går til vårt misjonsprosjekt i Guayaqui...

Les mer

 

HELGEN I LUND KIRKE


Fredag kl. 17.30: Fredags. Søndag kl. 11.00, og om behov også kl. 12.30: Gudstjeneste v/ Monika Olsen Holt og Ben Tore Beisland. Siden det maksimalt er lov med 50 deltakere pr. gudstjeneste, har vi påmelding til tlf. 90165627 (gjerne sms, og gjerne innen lørdag kl. 18.00). I offeret støtter vi opp om aksjonen: Sammen som kirke i hele verden, og pengene går til vårt misjonsprosjekt i Guayaqui...

Les mer

 

Sammen som kirke i hele verden


Lund menighet er med på aksjonen "Sammen som kirke i hele verden".  Aksjonen er en solidaritetsaksjon med søsterkirker og partnere som er rammet hardt av korona-pandemien.

Les mer

 

Sammen som kirke i hele verden


Lund menighet er med på aksjonen "Sammen som kirke i hele verden".  Aksjonen er en solidaritetsaksjon med søsterkirker og partnere som er rammet hardt av korona-pandemien.

Les mer

 
 

Åpning av kirken

Vi gleder oss over at kirken kan åpne forsiktig igjen fra 24. mai med gudstjeneste hver søndag med maksimun 50 personer og påmelding til tl...

Les mer

 

Konfirmasjon

Konfirmasjon i 2020 blir 12. september. Konfirmasjon i 2021 blir lørdag 8. mai. Velkommen til å melde deg på i feltet under her.

Les mer

 

Lund menighet på nett

I perioden 19. mars - 10. mai, mens kirkene har vært stengt pga. koronavirus, er det lagt ut gudstjenester, søndagsskoler og andakter på vå...

Les mer

 

Misjonsprosjektet

Guayaquil i Ecuador, der vi har vårt misjonsprosjekt, er i stor krise pga. koronautbrudd.

Les mer

 
Se flere saker