Menighetsweekend på Evjetun 15. - 17. oktober


Hold av datoen, og spør gjerne med noen venner! Dette er et godt sted å være sammen, og et godt sted å være om du ønsker å bli kjent med folk i menigheten. Det blir fotball, ball lek, frisbeegolf, rebusløype, kveldsunderholdning, mat for hode, hjerte og mage, osv. Påmelding til diakon Petter innen 5.10.

Les mer

 

Menighetsweekend på Evjetun 15. - 17. oktober


Hold av datoen, og spør gjerne med noen venner! Dette er et godt sted å være sammen, og et godt sted å være om du ønsker å bli kjent med folk i menigheten. Det blir fotball, ball lek, frisbeegolf, rebusløype, kveldsunderholdning, mat for hode, hjerte og mage, osv. Påmelding til diakon Petter innen 5.10.

Les mer

 

Sogneprest Helge Smemo


Sogneprest Helge Smemo er i permisjon ut året. Han har nå sagt opp sin stilling, og sognepreststillingen lyses ut. Vi vil takke og ta avskjed med ham på en gudstjeneste i løpet av høsten, og kommer tilbake til datoen. Vi ønsker ham alt godt i sin nye stilling i forsvaret.

Les mer

 

Sogneprest Helge Smemo


Sogneprest Helge Smemo er i permisjon ut året. Han har nå sagt opp sin stilling, og sognepreststillingen lyses ut. Vi vil takke og ta avskjed med ham på en gudstjeneste i løpet av høsten, og kommer tilbake til datoen. Vi ønsker ham alt godt i sin nye stilling i forsvaret.

Les mer

 

Konfirmant 2022


Velkommen som konfirmant i Lund kirke. Konfirmasjon i 2022 blir lørdag 7. mai. Påmeldingen har startet. 

Les mer

 

Konfirmant 2022


Velkommen som konfirmant i Lund kirke. Konfirmasjon i 2022 blir lørdag 7. mai. Påmeldingen har startet. 

Les mer

 
 

Menighetsmøte om justering av liturgien 9. mars

10 år etter den store gudstjenestereformen skal ordningen justeres. Tanken er at gudstjenestene skal være mer gjenkjennelig uansett hvor vi...

Les mer

 

Årsmøte/menighetsmøte

Det holdes årsmøte/menighetsmøte søndag 9.5. etter gudstjenesten. Saker: Revisjon av liturgi for hovedgudstjenesten og familiegudstjen...

Les mer

 

Rapport fra Ecuador

Her kommer en rapport fra arbeidet vi støtter i Guayaquil i Ecuador. Menigheten støtter arbeidet i Ecuador. Misjonsalliansen har vært i Gua...

Les mer

 

Kirkens SOS

Trenger du noen å snakke med? Eller ønsker du å være en å snakke med? Kirkens SOS er der alltid, og kan ringes til på tlf. 22400040. De tre...

Les mer

 
Se flere saker