Kontaktinformasjon


Lund menighet                                                                                                       Givertjeneste

Adresse: Marviksveien 5, 4631 Kristiansand S - se kart
Telefon:
38 19 68 70                                                                                                Bli med på fast givertjeneste som er en viktig trygghet for menighetens
Epost:
 lund.menighet@kristiansand.kommune.no                                                  drift, spesielt for barne- og ungdomsarbeid og diakoni. Du kan melde 

Organist

Ben Tore Beisland

38196876

98856223

Send epost

Prest

Monika Olsen Holt

38196874

97521457

Send epost

Kirketjener

Blain P. Jackson

38196875

Send epost

Daglig leder

Torunn Haugen Jerstad

38196870

90165627

Send epost

Menighetspedagog

Ida Borghild Jørgensen

38196872

41041293

Send epost

Ansatt

Petter Tanggaard Lomeland

97595285

Send epost

Sogneprest

Helge Smemo

38 19 68 73

90077787

Send epost

Renholder

Kristin Tofte

38196870

93461552