Konfirmant 2023


Velkommen som konfirmant i Lund kirke. Konfirmasjon i 2023 blir lørdag 13. mai.

I år er det et rekordstort kull. 62 konfirmanter har meldt seg på som konfirmant i Lund. Vi gleder oss over at så mange har ønsket å konfirmeres i Lund kirke.

Første møtepunkt blir på informasjonsmøte i menighetssalen onsdag 14. september kl. 18.00 for konfirmanter og foreldre. Her får konfirmantene informasjon om konfirmanttiden, og både foreldre og konfirmant er velkommen.

Søndag 18. september er det presentasjonsgudstjeneste. Her presenteres konfirmantene for menigheten, og også foreldrene oppfordres til å komme.

I høst vil samlingene hovedsakelig være på onsdager rett etter skoletid (13.15 – 15.30), men det kommer også noen samlinger utenom dette. Blant annet kan vi nevne leiren, 14. – 16. oktober.

 

 

Velkommen som konfirmant i Lund kirke!

Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror.  Å være konfirmant i kirken er like mye for det som tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du mulighet til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om livet- på godt og vondt. Samtidig får du mange nye opplevelser. Du får vokse som menneske uten krav om å prestere! Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen lørdag 13 mai 2023!

Påmelding her.      


Vi håper det skal være både spennende, gøy og lærerikt å være konfirmant i Lund kirke. Vi legger opp til en variert konfirmanttid der vi skal prate sammen, lære nye ting, bruke gymsal til lek og aktivitet, synge, feire gudstjeneste og dra på tur sammen. Noen ganger vil vi samle hele kullet til konfirmantundervisning, men som oftest vil undervisningen foregå i mindre grupper.  Konfirmantundervisningen foregår hovedsakelig på onsdager i tidsrommet mellom 13.15 og 15.30. Men som konfirmant må du også regne med at du må stille noen lørdager og søndager.

 

Det koster 650,- å være konfirmant i Lund kirke. I tillegg kommer utgifter til turen.

Økonomi skal ikke være et hinder for å delta i konfirmantundervisningen. Ta kontakt dersom dette er en utfordring, så finner vi en løsning sammen.

 

Påmelding

Meld deg på her, (eller i lenka over).     

Dersom du lurer på noe, kan du kontakte prest Monika Olsen Holt på mob: 97 52 14 57, eller monika.olsen@kristiansand.kommune.no

 

Tilrettelagt konfirmanttid

Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid Menighetene i Kristiansand tilbyr tilrettelagt konfirmantundervisning med undervisningssted i Grim kirke. Her følger prest og diakon konfirmantene tett gjennom konfirmasjonstiden. For informasjon og påmelding, se www.grimkirke.no/konfirmasjon

 

Døvemenighetene har også et eget konfirmanttilbud. Se www.dovekirken.no

 

For mer info om konfirmasjon i kirken:

Se www.kirken.no/konfirmasjon

 

 

Tilbake