VIL DU BLI FAST GIVER?


Da er du med å bære lasset slik at vi kan fortsette å ha ansatt menighetspedagog, diakon, ungdomsarbeider og renholder.

Menigheten tærer mellom 100.000 og 200.000 kr fra fond hvert år, og med fond på ca. en milion haster det å gjøre økonomien bærekraftig. Vi har i underkant av 400.000 i givertjeneste i året. Faste givere er det beste fundamentet man kan ha for økonomien.

Det kan ordnes over nett her: https://kirken.profundo.no/lund

Kontakt evt. kontoret på tlf. 38196870, eller torunn.haugen@kristiansand.kommune.no.

Tilbake