Sammen som kirke for hele verden


Lund menighet er med på aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" for tredje gang. 
Aksjonen er en solidaritetsaksjon for å bidra til å bevisstgjøre menighetene på si globale tilhørighet og forpliktelse.  Aksjonen går fra Kristi himmelfartsdag til St. Hans. Les om aksjonen og hvordan du kan bidra.

Aksjonen oppstod i 2020 som en ide fra Agder- og Telemark bispedømme, men har nå spredt seg over hele landet.
Koronapandemien tydeliggjør hvordan vår verden henger sammen. Den norske kirke er del av en verdensvid kirke. Samtidig har den kanskje verdens beste apparat til å møte denne situasjo...nen.
Derfor ønsker aksjonen å vise det globale ansvar Dnk har gjennom sine menigheter.
En slik aksjon er tett knyttet til Kirkens oppdrag og budskap. Her er det en dyp sammenheng mellom Pinsefeiringen og kirken som et verdensvidt fellesskap. Kirken er bærer av håpet om nytt liv!
Lund menighets misjonsprosjekt er Misjonsalliansen arbeid i Brasil. Misjonsalliansens kirkenettverk i Brasil læres opp til diakonalt tankesett, og går inn i menneskers liv i nærmiljøet med praktisk, sjelelig og åndelig støtte, og at Guds rike på jorda lever enda.

Man kan gi som offer i kirken 1. pinsedag, eller via menighetens Vippsnr. 121164, kategori Misjonsprosjektet, eller kontonr. 3000.07.70104 merket misjonsprosjektet. Onsdag 14. juni blir det misjonsløp på plenen. Mer informasjon kommer.

Tilbake