Helgen i Lund kirke


Søndag kl. 11.00: Gudstjeneste ved Andreas Mollestad Nilsen og Ben Tore Beisland, Nattverd. Enkel kirkekaffe.

Offer til diakoniarbeidet.

Velkommen!

Tilbake