Adventshelg i Lund kirke


Fredag kl 17.00 Minifredags og kl. 17.30 Fredags.

Lørdag kl 17.00: En kirke for alle har adventsfest.

Søndag kl. 11.00: Gudstjeneste ved Andreas og Ben Tore Beisland. 

kl. 17.00 Tenning av julegrana og lysmesse.

Velg Les mer for mer program. 

 

Lørdag kl. 17.00 En kirke for alle har adventsvest. Gudstjeneste, grøtfest og musikk. Rabbersvigen Jazzforsamling. Tilrettelagt for mennesker med særskilte behov og åpen for alle. Inngang kr 50,-.

Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste ved Andreas Mollestad Nilsen og Ben Tore Beisland. Offer til barnearbeidet i menigheten. Nattverd.

Søndag kl. 17.00 Tenning av julegrana. Lysmesse. Andreas Mollestad Nilsen, Ben Tore Beisland, Barnekor og Oddernes skolemusikkorps. Offer til Søndagsskolen. Pepperkaker og gløgg. 

Velkommen!

Tilbake