Helgen i Lund kirke


Fredag kl. 17.00: Minifredags.

Søndag kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste med Monika Olsen Holt og Johan Varen Ugland. Velkommen!

Tilbake