• Velkommen til Gudstjeneste
  • PINSEHELGEN I LUND KIRKE
  • Er det en vei gjennom sorgen?
  • ADVENTSFEST - EN KIRKE FOR ALLE
  • FØRSTE SØNDAG I ADVENT
  • Fellesmøtene 2015
  • Slider blomster
  • Lund kirke ovenfra

Nyheter

PINSEHELGEN I LUND KIRKE

Søndag kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Helge Smemo. Dåp. Enkel kirkekaffe. Ve...   Les mer...

LEDIG STILLING SOM UNGDOMSARBEIDER

Ledig stilling som vikar for ungdomsarbeider.   Les mer...

SUPPLERENDE NOMINASJON TIL MENIGHETSRÅDSVALGET

Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer til menighetsrådet i Lund. Valgko...   Les mer...

NYTT FRIVILLIGHETSKONTOR

Åpent frivillighetskontor i Lund kirke hver onsdag fra kl. 10.-13.    Les mer...

Kirkens SOS

Kirkens SOS er vår forlengede diakonale arm, og her er interessant lesestoff. Vi...   Les mer...

MENIGHETENS ÅRSMØTE

Menighetens årsmøte ble avholdt søndag 8. mars.    Les mer...

Konfirmasjon

Er du konfirmant neste år? Meld deg opp til å bli konfirmert i Lund menighet!   Les mer...

Lund menighet på facebook

Dagens bibelord

Kalender