Lund menighet på nett

I perioden 19. mars - 10. mai, mens kirkene har vært stengt pga. koronavirus, er det lagt ut gudstjenester, søndagsskoler og andakter på vå...

Les mer

 

Misjonsprosjektet

Guayaquil i Ecuador, der vi har vårt misjonsprosjekt, er i stor krise pga. koronautbrudd.

Les mer

 

Digitale fellesskap i kirken

Les mer

 

Skattefradrag på offer?

Med å betale med VIPPS, kan man få skattefradrag på søndagsofferet og andre gaver.

Les mer

 

Nytt menighetsråd

Her er det nye menighetsrådet. Vi er svært takknemlige for alle disse flotte folkene som har svar ja til å være med i menighetsrådet. 

Les mer

 

Aksjon for økt givertjeneste

VI SKAL SETTE GIVER-REKORD – HURRA!!

Les mer

 

menighetens årsmøte

Avholdes søndag 17.3. etter gudstjenesten. Årsmeldingen kan leses her , og regnskapet kan leses her . Budsjett 2019 og kommenterte regsna...

Les mer

 

Skattefradrag på offer!

Gladnyhet! Nå kan du gi offer og gaver via Vipps, og få skattefradrag! Når du går inn på Vipps på Lund menighet (121164) for å gi gave, får ...

Les mer

 

VIL DU BLI FAST GIVER?

Da er du med å bære lasset slik at vi kan fortsette å ha ansatt menighetspedagog, diakon, ungdomsarbeider og renholder.

Les mer

 

NYTT FLYGEL I KIRKEN

Innsamling til nytt flygel er i gang.

Les mer

 

Barnas byttedag søndag 19 mars

Barnas byttedag ble arrangert i Lund kirke søndag 19 mars etter familiegudstjenesten. Hvert barn tokr med seg to leker. En av lekene gav ba...

Les mer

 

Lund kirke ovenfra

Les mer

 

Kirkens SOS

Kirkens SOS er vår forlengede diakonale arm, og her er interessant lesestoff. Vi gratulerer med pris.

Les mer