Misjonsprosjektet

Guayaquil i Ecuador, der vi har vårt misjonsprosjekt, er i stor krise pga. koronautbrudd.

Les mer

 

Digitale fellesskap i kirken

Les mer

 

Menighetsråd 2019 - 2023

Her er det nye menighetsrådet. Vi er svært takknemlige for alle disse flotte folkene som har svar ja til å være med i menighetsrådet. 

Les mer

 

VIL DU BLI FAST GIVER?

Da er du med å bære lasset slik at vi kan fortsette å ha ansatt menighetspedagog, diakon, ungdomsarbeider og renholder.

Les mer

 

Kirkens SOS

Kirkens SOS er vår forlengede diakonale arm, og her er interessant lesestoff. 

Les mer